TR | EN
  • Slayt
  • Slayt
  • Slayt
  • Slayt
  • Slayt
Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Üyesi Başvuruları
14.01.2021

Sevgili Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Türk yükseköğretiminde kalite güvencesi sistemini yapılandırmak ve güçlendirmek amacıyla kurulmuş, yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, ulusal program akreditasyonu kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması ile kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi faaliyetlerini yürüten idari mali özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir üst Kurul’dur.

Kurul 13 üyeden oluşmakta olup, üyelerden biri yükseköğretim öğrencisidir. Mevcut öğrenci üyenin görev süresinin dolmuş olması nedeniyle Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca yeni bir öğrenci üye Kurul’a dahil edilecektir. 
Üye başvurusu için gerekli belgeler zip dosyası halinde 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar basvuru@yokak.gov.tr e-posta adresine iletilebilir. 

Ayrıntılı bilgi ve başvuru şartları için: 
https://yokak.gov.tr/yuksekogretim-kalite-kurulu-ogrenci-uyesi-basvuru-cagrisi-175

2020-2021 Öğretim Yılı Yeni Kayıt Öğrenci Kartları
23.12.2020

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Akıllı Kart Merkezi Birimi tarafından hazırlanan 2020-2021 öğretim yılında yeni kayıt olan öğrencilerin öğrenci kimlik kartları, bandrolleri ile teslim işlemleri için gerekli olan tutanak, form ve öğrenci listeleri fiziksel ortamda gönderilecektir. Öğrenci kimlik kartlarının 13.08.2020 tarih ve 20/07 Sayılı Senato Kararına istinaden bizzat kart sahiplerinin kendilerine veya noter vekaleti ile vekillerine teslim edilmesi zorunludur. Öğrencilere Öğrenci kimlik kartı teslimi sırasında hem gönderilen imza listesinin hem de 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan ESOGÜ Kimlik Kartı Teslim Formunun imzalatılması gereklidir. Öğrenci kimlik kartlarının öğrencilere teslim edilmesi işleminin, dağıtımın başladığı tarih itibariyle 30 gün içerisinde sonlandırılarak ekte gönderilen iade tutanağı tablosu doldurulduktan sonra ESOGÜ Kimlik Kartı Teslim formları ve öğrenci listeleri ile birlikte teslim edilemeyen kartların İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Akıllı Kart Merkezi Birimine iade tutanağı ile teslim edilmesi gerekmektedir. Listelerde ismi bulunmayan, kimliklerinde eksik bilgi olan, fotoğrafı olmayan öğrencilerin Akıllı Kart Merkezi Birimine şahsen başvurarak öğrenci kimlik kartlarını almaları gerekmektedir. Teslim edilemeyen bandrollerin ise iade edilen bandrol sayısı belirtilerek hazırlanmış resmi yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iade edilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İade Tutanağı

Esogü Kimlik Kartı Teslim Formu