TR | EN
Bölüm Stratejik Hedefler

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Stratejik Amaçlar

Benimsenen misyon ve vizyon doğrultusunda, belirlenen stratejik amaçlar şu şekildedir:

1- Alanımızla ilgili her türlü uluslararası çalışmalar, projeler ve bilgi üretimine ilişkin konularda etkin rol oynamak.

2- Ülkemiz çapında gerek duyulan İngilizce öğretmeni açığının kapatılmasına yardımcı olmak ve daha nitelikli öğretmenler yetiştirmek.

3- Anabilim Dalımız öğretim elemanları ve öğrencilerimizin bilgi teknolojisi ortamlarından yararlanmalarını ve kullanabilmelerini sağlamak.

4- Bilimsel faaliyetleri niceliksel ve niteliksel olarak artırmak.

5- Uluslararası Dil Öğretimi Kongrelerine ev sahipliği yapmak için talip olmak ve gerçekleştirmek.