TR | EN
Genel Bilgiler

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği dalında bir lisans programı sunmaktadır. 2013 yılında Meşelik kampüsünde faaliyete başlayan ve ilk mezunlarını 2017 yılında veren progamımızda öğretim süresi 1+4 yıl şeklindedir. İngilizce yeterliliği geçemeyen öğrencilerimize temel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Öğretmen adaylarının İngilizce'lerinin geliştirilmesi, dilbilim ve yabancı dil öğretim yöntemleri gibi dersleri de içine alan mesleki dersler bu programın ana hatlarını oluşturmaktadır. Seçmeli dersler yoluyla öğrencilere ilgi alanlarındaki kültürel ve mesleki konularda kendilerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır. Sonuç olarak, programın amacı öğrencilerin İngilizce’de yeterli hakimiyeti kazanmalarına yardımcı olmak ve kendilerine İngilizce’yi yabancı bir dil olarak öğretebilmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır.

Modern araç ve gereçlerle eğitim-öğretim olanağı sunulan bölümümüzde ayrıca ikinci dil edinimi(Almanca ya da Fransızca) ve öğretim yöntemleri konusunda dersler verilir ve seçilmiş okullarda öğretmenlik uygulaması programları düzenlenir.

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabilmektedirler. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü olarak hedefimiz kısa zamanda İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora'ya yönelik Lisansüstü programlarına başlamaktır. Ancak şu an için Yüksek Lisans ve Doktora'ya yönelik Lisansüstü programlarımız bulunmamaktadır.

 

Kuruluş ve Hedeflerimiz

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesindeki 2013 yılında kurulan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nde, İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı yürütülmektedir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, öğrencilerin ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerinde nitelikli İngilizce öğretmenleri olabilmeleri için gerekli altyapıya sahip olmalarını sağlamaktadır. 

Dört yıllık lisans programımızın amacı, Milli Eğitim okullarının İngilizce öğretmeni ihtiyacını karşılamaktır. Ayrıca, bu anabilim dalından mezun olan öğretmen adayları, üniversitelerin okutman ve araştırma kadrolarında istihdam edilebilmektedir.

Lisans programını bitiren öğrenciler, yine İngilizce öğretiminde ve genel eğitim bilimleri gibi sosyal alanlarda yüksel lisans programlarına devam edebilmektedirler.

 

İş Olanakları

 

Bölüm mezunlarımızın çalışabileceği alanlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

  • Okul öncesinden yükseköğretimin sonuna kadar her düzeyde örgün eğitim yapan resmi ve özel kurumlarda
  • Yetişkin eğitimi yapan resmi ve özel kurumlarda
  • Tercüme bürolarında
  • Turizm işletmelerinde
  • İhracat-ithalat yapan işletmelerde
  • Halkla ilişkiler
  • İnsan kaynakları ve bankacılık
  • Medyada ve diğer ticari kuruluşlarda